News

இவ்வருட இறுதியில் ரன்பீர் கபூர் ஆலியா பட் திருமணம் !

anis — Saturday, February 8, 2020

ரன்பீர் கபூரும் ஆலியா பட்டும் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக காதலித்து வருகின்றனர். அனால் திருமண ...

News

ரன்பிர் மற்றும் ஆலியா காதல்....

sumithra — Saturday, March 17, 2018

இந்தி நடிகர்கள் சிலர் உடன் நடிக்கும்  நடிகர்களை காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்கின்றன ...

Top